Ochrona danych

Informacje o ochronie prywatności w Google Analytics

Ta strona internetowa korzysta z Google™ Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google Inc. („Google”). Google Analytics używa tak zwanych „cookies”, plików tekstowych, które są przechowywane na Twoim komputerze i umożliwiają analizę korzystania z witryny. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z tej witryny (w tym adres IP) są przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Google będzie wykorzystywać te informacje w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na witrynach internetowych dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje stronom trzecim, jeśli jest to wymagane przez prawo lub jeśli strony trzecie przetwarzają te dane w imieniu Google. W żadnym wypadku Google nie powiąże Twojego adresu IP z innymi danymi Google. Możesz zapobiec instalacji plików cookie, odpowiednio ustawiając oprogramowanie przeglądarki; zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku mogą Państwo, w stosownych przypadkach, nie korzystać w pełni ze wszystkich funkcji tej strony internetowej. Korzystając z tej witryny, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych o Tobie przez Google w sposób i w celach określonych powyżej. Dodatek dezaktywujący dla przeglądarek Google Analytics daje odwiedzającym witrynę większą kontrolę nad tym, jakie dane są gromadzone przez Google Analytics na odwiedzanych witrynach. Jeśli nie chcesz, aby Twoje dane były zapisywane, zainstaluj narzędzie dezaktywacyjne udostępnione przez Google pod adresem http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de .

Korzystamy również z Google Analytics do oceny danych z AdWords oraz pliku cookie podwójnego kliknięcia do celów statystycznych. Jeśli tego nie chcesz, możesz dezaktywować to za pomocą Menedżera preferencji reklam ( http://www.google.com/settings/ads/onweb/?hl=de ).

Więcej informacji na ten temat można znaleźć pod adresem http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de lub https://www.google.de/intl/de/policies/ (ogólne informacje o Google Analytics i ochrona danych). Zwracamy uwagę, że na tej stronie Google Analytics został rozszerzony o kod „gat._anonymizeIp();”, aby zapewnić anonimowe rejestrowanie adresów IP (tzw. maskowanie IP).

Jako alternatywę dla dodatku do przeglądarki lub w przeglądarkach na urządzeniach mobilnych, kliknij ten link Wyłącz Google Analytics , aby uniemożliwić zbieranie danych przez Google Analytics w tej witrynie w przyszłości (rezygnacja działa tylko w tej przeglądarce i tylko dla tej domeny). Plik cookie rezygnacji jest przechowywany na Twoim urządzeniu. Jeśli usuniesz pliki cookie w tej przeglądarce, musisz ponownie kliknąć ten link.

Korzystanie z wtyczek Facebooka

Ta strona korzysta z wtyczek sieci społecznościowej facebook.com, której operatorem jest Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook”).

W przypadku wywołania na naszej stronie stron internetowych, które mają taką wtyczkę, nawiązywane jest połączenie z serwerami Facebooka i wtyczka jest wyświetlana na stronie internetowej, powiadamiając o tym przeglądarkę. Przekazuje to do serwera Facebooka, które z naszych stron internetowych odwiedziłeś. Jeśli jesteś zalogowany jako członek Facebooka, Facebook przypisuje te informacje do Twojego osobistego konta użytkownika Facebooka. Podczas korzystania z funkcji wtyczki (np. kliknięcie przycisku „Lubię to”, zamieszczenie komentarza) informacja ta jest również przypisywana do Twojego konta na Facebooku, czemu możesz zapobiec jedynie wylogowując się przed skorzystaniem z wtyczki.

Więcej informacji o gromadzeniu i wykorzystywaniu danych przez Facebook, Twoich prawach w tym zakresie i możliwościach ochrony prywatności znajdziesz w informacjach o ochronie danych Facebooka.